Đá Mi sàng

Đá mi sàng: nguồn gốc Bình Dương. Đồng Nai

..Xem chi tiết

Cát san lấp

Cát lấp: được khai thác từ sông Tiền thuộc tỉnh Đồng Tháp.

..Xem chi tiết

Cát chuyên dùng xây – tô

Cát xây tô: Được khai thác từ sông Tiền tỉnh Đồng Tháp nên cát sạch, không lẫn tạp chất, hàm lượn..Xem chi tiết

Cát bê tông sàn

Cát bê tông được khai thác từ sông Tiền đã được sàng lọai bỏ tạp chất, có modul từ 1.0 đến 1.4. L..Xem chi tiết

Cát To (modul 1.8-2.2)

Cát bê tông to có modul từ 1.8 đến 2.2.

..Xem chi tiết

Đá 4 6 (Đá 4×6)

Đá 4x6: Nguồn gốc Đồng Nai Bình Dương

 

..Xem chi tiết

Đá Mi Bụi

Nguồn gốc: Bình Dương, Đồng Nai

..Xem chi tiết

Đá 04 (0x4)

Đá 0x4 chất lượng cao: Nguồn gốc Bình Dương, Đồng Nai

..Xem chi tiết