Cát bê tông sàn

Cát bê tông được khai thác từ sông Tiền đã được sàng lọai bỏ tạp chất, có modul từ 1.0 đến 1.4. Là nguyên liệu để sản xuất bê tông.