Cát chuyên dùng xây – tô

Cát xây tô: Được khai thác từ sông Tiền tỉnh Đồng Tháp nên cát sạch, không lẫn tạp chất, hàm lượng bùn, sét, củi mục điều đạt tiêu chuẩn.