CN NHƠN TRẠCH

Địa chỉ: Ấp vĩnh Tuy, xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai