Đá 04 (0x4)

Đá 0x4 chất lượng cao: Nguồn gốc Bình Dương, Đồng Nai