Nhân sự

Huỳnh Ngọc Mẫn – Chủ doanh nghiệp
Điện thoại: 0983. 808,139

Huỳnh Tấn Ngọc – Trưởng chi nhánh Bình Điền
Điện thoại: 0908.279.569

Huỳnh Thị Lệ Huyền – Trưởng chi nhánh Tân Nhựt
Điện thoại: 0909.956.606

Huỳnh Thị Mến – Trưởng chi nhánh Hóc Môn
Điện thoại: 0908.326.123

Huỳnh Văn Ảnh – Trưởng chi nhánh Cái Mép
Điện thoại: 01698.312.811