Vận chuyển

Dịch vụ vận chuyển cát, đá xây dựng:
Với đội ngủ sà lan tải trọng từ 700 DWT đến 1.200 DWT, hoạt động trên các tuyến đường thuỷ nội địa. DNTN Minh Mẫn đủ khả năng vận chuyển hàng hoá với khối lượng lớn cho quý khách hàng.